PREDÁVAJÚCI

Vstup pre predajcov do priestoru burzy je povolený od 04.00 hod. cez bránu B3, kde predajca zaplatí stanovený poplatok (viď. burzový poriadok).

Dokumenty:

Burzový poriadok 2021

Trhový poriadok 2021

Poplatky za predajné miesto:

Predajné miesto je priestor vymedzený plochou 5 x 3 m, t. j. 15 m².

  • komoditní predajcovia (v pavilóne): 14,- €
  • nekomoditní predajcovia, výkup (v pavilóne): 10,- €
  • vonkajší predajcovia: 5,- €
  • rezervácia miesta na stole v pavilóne „N“ 1bm / burza: 1,- €

Ostatné poplatky:

  • vstupné: 2,- €
  • parkovací lístok osobný automobil: 3,- €
  • parkovací lístok autobus: 20,- €

Vstup voľný:

  • Občania s preukazom ŤZP /preukaz s červeným prúžkom/
  • Deti do začatia školskej dochádzky /do 6 rokov/ v sprievode rodiča

Navigácia

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Akademická ulica, 949 11 Nitra

Vstup: Brána B3

Od 4.00 hod. – brána B3: zobraziť na mape

Od 5:30 hod. brána B2 zobraziť na mape

Od 4.30 hod. – hlavná pokladňa